Welkom op de pagina van Advocatenkantoor Lawsense

Rechtsgebieden

Klik op het icoon voor meer informatie
Go to Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De relatie tussen werknemer en werkgever tijdens en na het dienstverband brengt verschillende en complexe vraagstukken met zich mee. Wij staan u graag bij in verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken en procedures.

Go to Bestuurs- en sociaal zekerheidsrecht

Bestuurs- en sociaal zekerheidsrecht

Wij behartigen uw belangen in bezwaar- en beroep procedures tegen allerlei besluiten van bestuursorganen. Denk hierbij aan besluiten van de gemeente, de provincie, het UWV, SVB en de Belastingdienst.

Go to Contracten- & aansprakelijkheidsrecht

Contracten- & aansprakelijkheidsrecht

Dagelijks worden er schriftelijke en mondelinge afspraken gemaakt. De rechten en plichten tussen partijen vloeien uit deze afspraken (overeenkomsten) en de wet. Wij staan u graag bij in verschillende vragen over uw rechten en plichten en de naleving hiervan

Go to Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is een omvangrijk speelveld waarin vele juridische onderwerpen aan bod komen waar de ondernemer mee te maken kan krijgen. Wij staan u graag bij om in kaart te brengen welke juridische vraagstukken een rol speelt binnen en buiten uw onderneming.

Over Lawsense

Lawsense maakt uw juridische kwestie bespreekbaar

Advocatenkantoor Lawsense is gevestigd te Breda in het voormalig gemeentehuis van Princenhage. Advocatenkantoor Lawsense onderscheidt zich door vakkundige en betrokken wijze betaalbare rechtshulp te verlenen.

Het kantoor heeft een brede juridische achtergrond waardoor het mogelijk is om in meerdere rechtsgebieden te kunnen adviseren en zonodig in een procedure bij kunnen staan. Zo adviseren en procederen op onder meer het gebied van het arbeidsrecht, bestuursrecht , contracten- en aansprakelijkheidsrecht en het ondernemingsrecht.

Advocatenkantoor Lawsense hecht bovendien veel waarde aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Naast het verlenen van rechtsbijstand voor zakelijke en particuliere kwesties zet het kantoor zich ook actief in voor kwesties die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo).

Stel uw vraag: